Nor Azlinda Abu Bakar

Faculty of Science Contributes Hand Sanitizers to UTM Campus during EMCO

Prepared by: ChM. Dr. Sheela Chandren and ChM. Dr. Mohd Bakri Bakar The implementation of the Enhanced Movement Control Order (EMCO) at Universiti Teknologi Malaysia, UTM Johor Bahru Campus from 21 May until 3 June 2021 has prompted the concern of the Faculty of Science to jointly contribute. In line with that, the Faculty had …

Faculty of Science Contributes Hand Sanitizers to UTM Campus during EMCO Read More »

PKPD: Fakulti Sains Sumbang Pensanitasi Tangan untuk Kampus UTM

Pengumuman pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) di Universiti Teknologi Malaysia, UTM Kampus Johor Bahru telah menyerlahkan keprihatinan Fakulti Sains untuk bersama menyumbang. Berikutan itu, Fakulti Sains telah menyediakan pensanitasi tangan untuk kegunaan hampir 2300 pelajar yang berada di dalam kampus. Sumbangan tersebut turut diberikan kepada barisan hadapan yang bertugas semasa PKPD UTM. Menurut Dekan …

PKPD: Fakulti Sains Sumbang Pensanitasi Tangan untuk Kampus UTM Read More »

Menghayati Aspirasi Naib Canselor untuk Kecemerlangan Bersama

Satu sesi perbincangan penerusan agenda kecemerlangan Fakulti melibatkan pengurusan Fakulti Sains bersama Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Prof. Datuk Ts. Dr. Ahmad Fauzi Ismail telah diadakan secara dalam talian. Program ini merupakan kesinambungan siri pertemuan Naib Canselor bersama warga Universiti semenjak pelantikan beliau yang bermula pada 1 Januari 2021. Melalui program tersebut, Dekan Fakulti …

Menghayati Aspirasi Naib Canselor untuk Kecemerlangan Bersama Read More »

Merintis Tahun Pertama UTM enVision 2025 Fakulti Sains

Tahun 2020 merupakan penutup kepada perancangan Pelan Global Universiti PGU yang telah dimulakan oleh Universiti Teknologi Malaysia UTM bermula daripada 2011. Sebanyak tiga fasa PGU telah dirangka merangkumi Fasa I (2011-2014), Fasa II (2015-2017) dan Fasa III (2018-2020). Lanjutan daripada kejayaan dan pencapaian cemerlang universiti melalui pelaksanaan PGU, UTM telah meneruskan inisiatif perancangan strategi melalui …

Merintis Tahun Pertama UTM enVision 2025 Fakulti Sains Read More »

Fakulti Sains Adaptasi Norma Baharu Bagi Kelangsungan Perkhidmatan Universiti

Cabaran pandemik sepanjang tahun 2020 ada di luar jangkaan. Bagi universiti, proses adaptasi perlu dilaksanakan dengan bersegera bagi memastikan proses pengurusan dan operasi perkhidmatan dapat dijayakan seperti perancangan. Dalam hal ini, Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia UTM telah merintis pelbagai pendekatan kreatif bersama strategi yang inovatif bagi meneruskan agenda kecemerlangan Fakulti mengikut norma baharu. Pelbagai …

Fakulti Sains Adaptasi Norma Baharu Bagi Kelangsungan Perkhidmatan Universiti Read More »

Meneroka Norma Baharu Bagi Penerusan Agenda Pendidikan

Universiti merupakan antara institusi yang menerima impak secara terus berikutan pandemik COVID-19. Justeru, universiti perlu beradaptasi dengan norma baharu bagi memastikan prestasi dan keberhasilannya sepanjang tahun 2020 tidak terjejas. Bagi Fakulti Sains, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), pengurusan dan operasi perkhidmatan melibatkan pelajar telah disesuaikan bagi memastikan sasaran prestasi mengikut perancangan tahunan tidak terjejas. Paling utamanya, …

Meneroka Norma Baharu Bagi Penerusan Agenda Pendidikan Read More »

Sistem Pengurusan Kualiti Menjamin Kecemerlangan Tadbir Urus Fakulti

Fakulti Sains telah mengadakan suatu majlis pelancaran dan taklimat Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) di peringkat Fakulti pada 13 Oktober 2020. Pembangunan SPK-FS telah melibatkan penyediaan manual kualiti, 51 prosedur operasi piawai SOP (31 operasi dan 20 pengurusan) dan borang-borang yang berkaitan sebagai panduan operasi dan piawai tadbir urus Fakulti.  Proses pembangunan SPK-FS tersebut dilaksanakan berdasarkan kejayaan dan pengalaman Fakulti Sains ketika menerima Anugerah Kualiti Akademik Universiti. Sistem SPK-FS turut dijajarkan bersama 10 objektif kualiti, 5 strategi kualiti dan 9 piagam pelanggan sebagai tanda aras piawai melibatkan prestasi kualiti Fakulti.

FS Giat Perkasa Budaya Penyelidikan Menerusi Program Research Month 2020

Fakulti Sains terus komited dalam membangunkan ekosistem penyelidikan unggul di mana pelbagai aktiviti galakan dan pembudayaan penyelidikan telah dilaksanakan menerusi program Research Month@FS pada 10-25 Ogos 2020. program ini juga merupakan strategi dan inisiatif Fakulti bagi membimbing, memberi panduan, berkongsi pengalaman dan menggalakkan semua pensyarah khususnya pensyarah muda untuk terus bergiat aktif dalam penyelidikan dan penerbitan. Program seperti ini juga menjadi pemangkin dalam peningkatan kualiti penyelidikan seterusnya menyumbang kepada keperluan Audit (Malaysia Research Assessment) MyRA II UTM.

Perjalanan dan Hala Tuju FREE FS: Fasa Norma Baharu Pandemik Covid-19.

Proses perjalanan bagi melaksanakan pendidikan masa hadapan, era abad ke-21 atau “Future Ready Education” (FREE) seharusnya mencakupi permintaan terhadap revolusi Pendidikan 4.0 (Edu4.0). Ahli jawatankuasa penggerak  FREE FS telah berkongsi pengalaman teknologi atas talian (online) secara maya (virtual) hingga ke  peringkat antarabangsa berdasarkan pengalaman melaksanakan FREE sejak tahun 2017 yang melalui tiga jenis pedagogi iaitu heutagogi, paragogi dan sibergogi. Pengajaran dan pembelajaran (TnL) secara atas talian sepenuhnya telah dibengkelkan kepada 4  Jabatan berbeza di FS semenjak 2018 dan  diteruskan sebagai satu tradisi.