Nor Azlinda Abu Bakar

Avatar

Merintis Tahun Pertama UTM enVision 2025 Fakulti Sains

Tahun 2020 merupakan penutup kepada perancangan Pelan Global Universiti PGU yang telah dimulakan oleh Universiti Teknologi Malaysia UTM bermula daripada 2011. Sebanyak tiga fasa PGU telah dirangka merangkumi Fasa I (2011-2014), Fasa II (2015-2017) dan Fasa III (2018-2020). Lanjutan daripada kejayaan dan pencapaian cemerlang universiti melalui pelaksanaan PGU, UTM telah meneruskan inisiatif perancangan strategi melalui …

Merintis Tahun Pertama UTM enVision 2025 Fakulti Sains Read More »

Fakulti Sains Adaptasi Norma Baharu Bagi Kelangsungan Perkhidmatan Universiti

Cabaran pandemik sepanjang tahun 2020 ada di luar jangkaan. Bagi universiti, proses adaptasi perlu dilaksanakan dengan bersegera bagi memastikan proses pengurusan dan operasi perkhidmatan dapat dijayakan seperti perancangan. Dalam hal ini, Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia UTM telah merintis pelbagai pendekatan kreatif bersama strategi yang inovatif bagi meneruskan agenda kecemerlangan Fakulti mengikut norma baharu. Pelbagai …

Fakulti Sains Adaptasi Norma Baharu Bagi Kelangsungan Perkhidmatan Universiti Read More »

Meneroka Norma Baharu Bagi Penerusan Agenda Pendidikan

Universiti merupakan antara institusi yang menerima impak secara terus berikutan pandemik COVID-19. Justeru, universiti perlu beradaptasi dengan norma baharu bagi memastikan prestasi dan keberhasilannya sepanjang tahun 2020 tidak terjejas. Bagi Fakulti Sains, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), pengurusan dan operasi perkhidmatan melibatkan pelajar telah disesuaikan bagi memastikan sasaran prestasi mengikut perancangan tahunan tidak terjejas. Paling utamanya, …

Meneroka Norma Baharu Bagi Penerusan Agenda Pendidikan Read More »

Sistem Pengurusan Kualiti Menjamin Kecemerlangan Tadbir Urus Fakulti

Fakulti Sains telah mengadakan suatu majlis pelancaran dan taklimat Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) di peringkat Fakulti pada 13 Oktober 2020. Pembangunan SPK-FS telah melibatkan penyediaan manual kualiti, 51 prosedur operasi piawai SOP (31 operasi dan 20 pengurusan) dan borang-borang yang berkaitan sebagai panduan operasi dan piawai tadbir urus Fakulti.  Proses pembangunan SPK-FS tersebut dilaksanakan berdasarkan kejayaan dan pengalaman Fakulti Sains ketika menerima Anugerah Kualiti Akademik Universiti. Sistem SPK-FS turut dijajarkan bersama 10 objektif kualiti, 5 strategi kualiti dan 9 piagam pelanggan sebagai tanda aras piawai melibatkan prestasi kualiti Fakulti.

FS Giat Perkasa Budaya Penyelidikan Menerusi Program Research Month 2020

Fakulti Sains terus komited dalam membangunkan ekosistem penyelidikan unggul di mana pelbagai aktiviti galakan dan pembudayaan penyelidikan telah dilaksanakan menerusi program Research Month@FS pada 10-25 Ogos 2020. program ini juga merupakan strategi dan inisiatif Fakulti bagi membimbing, memberi panduan, berkongsi pengalaman dan menggalakkan semua pensyarah khususnya pensyarah muda untuk terus bergiat aktif dalam penyelidikan dan penerbitan. Program seperti ini juga menjadi pemangkin dalam peningkatan kualiti penyelidikan seterusnya menyumbang kepada keperluan Audit (Malaysia Research Assessment) MyRA II UTM.

Perjalanan dan Hala Tuju FREE FS: Fasa Norma Baharu Pandemik Covid-19.

Proses perjalanan bagi melaksanakan pendidikan masa hadapan, era abad ke-21 atau “Future Ready Education” (FREE) seharusnya mencakupi permintaan terhadap revolusi Pendidikan 4.0 (Edu4.0). Ahli jawatankuasa penggerak  FREE FS telah berkongsi pengalaman teknologi atas talian (online) secara maya (virtual) hingga ke  peringkat antarabangsa berdasarkan pengalaman melaksanakan FREE sejak tahun 2017 yang melalui tiga jenis pedagogi iaitu heutagogi, paragogi dan sibergogi. Pengajaran dan pembelajaran (TnL) secara atas talian sepenuhnya telah dibengkelkan kepada 4  Jabatan berbeza di FS semenjak 2018 dan  diteruskan sebagai satu tradisi.

CAMS 2020 Prepares Students for Future Career in Sciences and Mathematics

Department of Chemistry, Faculty of Science, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) organized ‘Careers and Alumni Fair for Sciences and Mathematics Students (CAMS 2020) – Chemistry Edition’ on the 3rd of September 2020 for Chemistry final year students.

UTM Sustains Excellence Through Academia-Professional Partnership

UTM experts from Faculty of Science UTM were elected as the committee members for Malaysian Institute of Chemistry (Southern Branch) – IKM(S). The recognition also demonstrated UTM’s continuous commitment towards strengthening Chemistry professional and excellence, especially in the southern region.