Pelajar Tahun 1 SHARPS Terima Pendedahan Dari Industri

Program ini merupakan usaha pembentukan pelajar yang lebih mesra industri dan mengetahui keperluan industri daripada tahun pertama, semester pertama mereka di UTM.