MIMA, UTM bekerjasama hasilkan data berkaitan maritim

Tarikh E-News : 15 Mac 2021

Ringkasan E-News : Institut Maritim Malaysia (MIMA) dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) bakal bekerjasama bagi membangunkan Malaysian Maritime Analytic Dashbord iaitu data berkaitan maritim yang boleh membantu dalam menyediakan satu dasar berkaitan industri maritim negara.

Link E-News : www.bernama.com/bm/news.php?id=1941801