Guru perlu kreatif taksir murid dalam norma baharu

1) Tarikh penerbitan artikel : 24 Januari 2021
2) Keterangan ringkas berita : Satu pentaksiran alternatif bagi membolehkan pemantauan perkembangan pembelajaran pelajar dan memperbaiki mutu pembelajaran pelajarnya semasa pandemik COVID-19 haruslah dijalankan oleh para guru dengan matlamat mengawasi prestasi pelajaran murid-murid ketika sekolah ditutup.
3)Link berita : https://www.bharian.com.my/rencana/komentar/2021/01/779528/guru-perlu-kreatif-taksir-murid-dalam-norma-baharu