September 27, 2023

Kenyataan rasmi IBD berkaitan mematuhi regulasi dan protokol ujian pra-klinikal dan klinikal

Idiana Hamidi
Idiana Hamidi

 

antidengue

Kenyataan rasmi ini adalah merujuk kepada maklumbalas Yang Berbahagia Datuk Dr Noor Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia berhubungan dengan sidang media yang diadakan pada 18 Februari 2016 di Institut Pembangunan Bioproduk (IBD), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), yang menyarankan bahawa ubatan atau produk berasaskan herba perlu menjalani ujian pra-klinikal serta klinikal.

IBD mengambil maklum serta memahami keperluan mematuhi regulasi dan protokol diperingkat nasional dan antarabangsa dalam memformulasikan dan mengkomersilkan ubat (drug) iaitu prosedur yang melibatkan; (i) kepiawaian bahan/sumber (ii) fasiliti GMP (iii) ujian ADME-TOX (iv) ujian pra-klinikal dan (v) ujian klinikal.

Objektif utama sidang media tersebut adalah untuk mengenengahkan output penyelidikan yang telah dijalankan oleh Dr Harisun Ya’akob dan kumpulan beliau di Institut Pembangunan Bioproduk iaitu; potensi kesan minyak kelapa dara (VCO) dan herba terpilih (polyherbs) terhadap virus denggi (DENV-2) melalui penyelidikan yang dijalankan secara in-vitro. Penemuan ini adalah kesinambungan daripada ujian aktiviti bio (bioactivity studies) yang dijalankan terhadap bahan kajian yang telah menunjukkan kewujudan sifat anti-virus didalam ekstrak herba terpilih (polyherbs) tersebut. Penyelidikan yang bermula sejak tahun 2012 ini disokong oleh dana penyelidikan Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) dan Geran Penyelidikan Universiti (GUP), Kementerian Pengajian Tinggi.

IBD ditubuhkan pada tahun 1998 dimana fokus utamanya adalah dalam menjalankan penyelidikan dan pembangunan bioproduk yang menjurus kepada sektor kesejahteraan (wellness sector). Bidang tumpuan utama IBD adalah dalam memformulasi dan membangunkan bioproduk berasaskan penyelidikan herba dan fitokimia. Sehingga kini, IBD telah berpengalaman dalam membangunkan produk nutrasiutikal, kosmesiutikal dan herba mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. IBD juga telah menjalankan kerjasama aktif bersama Pejabat Pembangunan Herba, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani; Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilajah (KKLW); Majlis Amanah Rakyat serta beberapa agensi kerajaan lain. Skop kerjasama adalah meliputi, pembangunan bioproduk serta pembangunan modal insan melalui kursus-kursus yang ditawarkan.

Bersandarkan kepada pengalaman ini, pihak pengurusan IBD sentiasa memastikan agar amalan penyelidikan dan pembangunan bioproduk terutamanya yang melibatkan sektor kesihatan telah melalui prosedur dan kawalan ketat berpandukan kepada regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan dan badan berkuasa yang berkaitan.

Professor Dr Mohamad Roji bin Sarmidi
Timbalan Pengarah
Institut Pembangunan Bioproduk
Universiti Teknologi Malaysia

Explore More