Oktober 1, 2023

Memperkasakan institusi masjid melalui idea inovatif

Idiana Hamidi
Idiana Hamidi

PUSAT Islam Universiti Teknologi Malaysia(UTM)buat julung kalinya bekerjasama dengan institusi Agama Islam Ar Raniry ,Banda Aceh menganjurkan Seminar Pengurusan Masjid Inovatif Antarabangsa ,yang berlangsung di Banda Aceh ,Indonesia baru-baru ini.

Baca artikel

Explore More