Memperkasakan institusi masjid melalui idea inovatif

PUSAT Islam Universiti Teknologi Malaysia(UTM)buat julung kalinya bekerjasama dengan institusi Agama Islam Ar Raniry ,Banda Aceh menganjurkan Seminar Pengurusan Masjid Inovatif Antarabangsa ,yang berlangsung di Banda Aceh ,Indonesia baru-baru ini.

Baca artikel

About The Author