Department: Penerbit UTM Press

UTM-JKSNJ Bentuk Kerjasama Kajian Penambahbaikan Proses Perniagaan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor (JKSNJ)

Lawatan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor (JKSNJ) ke Sekolah Komputeran, Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia membuka lagi peluang kolaborasi yang berjaya antara universiti dan agensi kerajaan/industri. Selain itu, kerjasama ini dapat membentuk dalam pembangunan sistem agensi kerajaan yang berkualiti, kompetensi tinggi dan berdaya tahan untuk kegunaan atas urusan rasmi kerajaan.