UTM XCITE

Program Keusahawanan Mengubah Minda Pelajar UTM

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) amat komited dalam melaksanakan peranannya dalam menyemai, membimbing dan melahirkan pelajar yang mempunyai daya fikiran serta meningkatkan kompetensi keusahawanan ke arah pembentukan ekosistem keusahawanan di UTM. Ini berlandaskan kepada cogan kata UTM iaitu Inovatif, Entrepreneurial dan Global. Pada Mac 2013, UTM Technology Entrepreneurship Centre (UTMTEC) telah ditubuhkan melalui mesyuarat jawatankuasa pengurusan …

Program Keusahawanan Mengubah Minda Pelajar UTM Read More »

UTM Raih Tempat Kedua Program Siswapreneur Innovation Challenge

Program Siswapreneur Innovation Challenge (PSIC) ialah sebuah program ‘pitching’ bertujuan menyediakan landasan untuk mahasiswa bagi melibatkan diri dalam aktiviti keusahawanan, melahirkan mahasiswa yang mempunyai daya inovasi dan kreativiti yang tinggi serta berdaya saing agar dapat membantu ke arah penjanaan ekonomi negara melalui pembangunan modal insan.