Pencapaian PPP/Staf Sokongan

Majlis Citra Karisma UTM 2020 Rai 508 Staf dengan Norma Baharu

Acara tahunan UTM iaitu Majlis Citra Karisma UTM 2020 telah diadakan pada 24 Ogos 2020 dengan cara norma baharu di DSI. Majlis ini adalah untuk memberi penghargaan kepada staf UTM yang telah menunjukkan prestasi cemerlang sepanjang perkhidmatan bagi tahun 2019 disamping menghargai individu atau kumpulan staf yang telah berjaya membawa nama universiti ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa menerusi sumbangan penyelidikan, perundingan, pengajaran dan pembelajaran serta lain-lain bidang.