Noorzana Khamis

International Conference in Heraklion, Crete, Greece Attended by UTM Lecturers, Compiles Studies on Sustainable Development Goals (SDGs) under Erasmus+ Project

A team of UTM lecturers attended the International Conference in Crete, Greece, from 14th to 19th of October 2022, with the theme Innovative Practices in Teaching and Learning for Building …

International Conference in Heraklion, Crete, Greece Attended by UTM Lecturers, Compiles Studies on Sustainable Development Goals (SDGs) under Erasmus+ Project Read Full Article »

Prof. Emeritus Dr. Ismail Kailani Kongsi Suka Duka Dunia Pendidikan di UTM

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan telah mengadakan satu siri kuliah Profesor Emeritus FSSH pada 23 Ogos 2020. Perkongsian ini telah disampaikan oleh Prof. Emeritus Dr Ismail Kailani dengan tajuk yang sangat menarik iaitu “Pendidikan Dulu, Kini dan Kesinambungannya”. Perkongsian yang penuh ilmiah dan bermakna ini telah disampaikan menerusi Webex dan Facebook secara langsung dengan tontonan mencecah 1.3k tontonan. Moderator bagi program ini adalah Pengerusi Sekolah Pendidikan, Prof. Dr. Fatin Aliah Phang dan ucapan aluan daripada Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Prof. Ts. Dr. Zaidatun Tasir.