November 30, 2023

Surat khabar: Berita Harian

Tarikh: 18 September 2023

Sinopsis: Kerajaan sedang merangka kod etika kecerdasan buatan (AI) untuk panduan pembangunan teknologi itu di negara ini secara bertanggungjawab dan dipercayai, sekali gus menangani isu yang dijangka tercetus.

Link: https://www.bharian.com.my/amp/berita/nasional/2023/09/1154105/mosti-rangka-kod-etika-ai

Explore More