November 30, 2023

Pertingkat Pembelajaran Berasas Projek Cungkil Bakat Murid

Dalam pembelajaran berasaskan projek, murid bekerja dalam kumpulan atau secara bebas untuk mereka bentuk, mencipta dan membentangkan projek berdasarkan konsep dipelajari. Projek itu boleh direka bentuk untuk menguji kemahiran dan pengetahuan murid bidang seperti penaakulan logik, kemahiran sosial dan penyelesaian masalah.

Sumber : Berita Harian – 29 Mac 2023

Baca artikel

Explore More