Oktober 3, 2023

Daya cipta, kejuruteraan dan Inovasi demi dunia madani

Section of Corporate Affairs | Hafiz
Section of Corporate Affairs | Hafiz

Penumpuan dunia kepada bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik atau
STEM menarik perhatian, khasnya dengan pelbagai langkah mentransformasikan kurikulum pendidikan untuk melahirkan pelajar berdaya cipta.

Menariknya, Gagasan Malaysia Madani yang dipelopori oleh Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menjadikan daya cipta sebagai salah satu daripada enam teras Malaysia Madani.

Antara sebabnya ialah, Malaysia masih dikategorikan sebagai negara pengguna berbanding pencipta, khasnya ciptaan berteknologi yang sering kali tergambar citranya di negara Barat atau Asia Timur seperti Jepun dan Korea Selatan.

Sumber : Utusan Malaysia – 4 Mac 2023

Baca artikel

Explore More