JOHOR BAHRU, 4 Nov. — Yayasan Bank Rakyat (YBR) bermurah hati untuk menyalurkan sumbangan RM1000 kepada 100 orang pelajar dari golongan berpendapatan isi rumah rendah (B40) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) melalui sebuah inisiatif prihatin dipanggil Bantuan Awal Pengajian (BAP).

YBR ditubuhkan dengan matlamat menaik taraf sosio ekonomi warganegara Malaysia melalui pendidikan.

Oleh itu pelajar UTM telah dpilih untuk menerima bantuan tersebut sebagai insentif permulaan pelajar dalam melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi khusus bagi golongan B40.

Bantuan tersebut akan diberikan kepada pelajar Semester 1 yang memenuhi syarat kelayakan yang akan dinilai melalui saringan Jabatan Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar.

Penyaluran insentif secara one off ini juga akan dilakukan secara berperingkat dan dikreditkan ke dalam akaun simpanan Bank Rakyat pelajar.

UTM sangat berbesar hati dengan bantuan yang diberikan oleh pihak YBR yang sangat prihatin kepada kesejahteraan pelajar UTM.

Universiti juga mengalukan sebarang inisiatif bantuan dari pihak lain khusus untuk membantu pelajar yang kurang berkemampuan terutama bagi mereka yang terkesan dengan pandemik covid-19.