JOHOR BAHRU, 5 Februari 2018 – Projek Innovasi Kreatif ICC merupakan projek kolaborasi antara Innovation and Commercialisation Centre, UTM ICC, Global Technology and Innovation Management Sdn Bhd (GTIM) bersama pelajar-pelajar dan staf dari Department of Landscape Architecture, Faculty of Built Environment, UTM.

Projek ini diketuai oleh Dr. Norliza Mohd Isa selaku pensyarah bagi kursus SBEL 1404 BASIC DESIGN STUDIO, dengan penglibatan seramai 32 orang pelajar (24 pelajar tahun satu, 2 pelajar tahun 2 dan 6 pelajar tahun akhir). Projek ini juga mendapat sokongan dari enam orang staf Fakulti Alam Bina iaitu LAr. Dr. Sapura Mohamad (Ketua Jabatan), Pm Dr. Ismail bin Said (Profesor Madya), Mohd Marzaidi Bin Mohd Mansur (Penolong Jurutera), Saharuddin Bin Hassan (Penolong Jurutera), Zahri Bin Abdul Jalil (Pembantu Kemahiran) dan Mohd Azhari Bin Md Amin (Pembantu Kemahiran).

Projek ini telah dimulai dengan perbincangan awalan bersama Sr Dr. Noorsidi Aizuddin Bin Mat Noor pada 8 Oktober 2017 diikuti pembentangan rekabentuk Project: Innovative Sculpture pada 23 Oktober 2017. Proses inventori dan analisis tapak telah dijalankan oleh para pelajar dan dibentangkan pada 2 November 2017. Proses rekabentuk telah mengambil masa selama sekitar 6 minggu (6 November 2017 – 2 Januari 2018).

Kerja-kerja pembinaan yang telah berjaya diselesaikan di dalam projek ini adalah;

1.Arca QR code ICC “ QR- Bricks”: binaan hardscape dari batu bata dgn maklumat QR Code ICC  bersaiz 30 kaki persegi

2.Lukisan 3D “Crossing the Wildpada lantai kolam ICC bersaiz 170kaki persegi

3.Arca mudah alih Qboit Inovasi: 7 buah arca dari kayu dengan 7 warna

4.Lukisan mural “Rainbow after the Storm” pada dinding aras 1 hingga dinding tangga bersaiz 150kaki persegi

5.Penanaman semula pokok pada planter box kolam ICC dan sekitar tapak projek.

Secara amnya, Projek Inovasi Kreatif ICC yang merupakan usahasama kali pertama antara pihak ICC dan Jabatan Senibina Landskap, FAB telah berlangsung dengan jaya dan mencapai objektif yang mahu dicapai. Ini merupakan satu inovasi pembelajaran yang diterapkan dalam proses pengajaran bidang rekabentuk senibina landskap.

Melalui projek ini para pelajar telah mendapat peluang menjalankan  proses rekabentuk secara hands-on dan praktikal dengan client yang sebenar (Project Based Learning). Walaupun ianya agak membebankan pelajar dari aspek tenaga kerja dan masa, namun Ketua Projek dengan bantuan staf dari FAB telah berusaha membantu pelajar dengan merancang secara sistematik pegurusan projek bagi memastikan perjalanan akademik pelajar tidak terganggu. Bantuan kewangan dan keperluan asas seperti makanan dan logistik telah disediakan dan diurus sebaik mungkin untuk para pelajar yang terlibat, biarpun dengan kekangan masa dan kewangan.

Projek ini dilihat sangat berat untuk dilaksanakan oleh pelajar yang majoritinya dari tahun satu pengajian, namun projek ini telah mampu memupuk sikap bertanggungjawab dan komitmen yang tinggi secara berpasukan (team-working) dalam kalangan pelajar. Para pelajar juga telah memberikan sepenuh dedikasi terhadap projek, dan ini merupakan kunci utama kejayaan projek ini.

Hasil kerja pelajar melalui Projek Inovasi Kreatif ICC ini mempunyai potensi dan nilai komersil yang tinggi. Ini boleh dijadikan penentu aras kualiti kerja pelajar, tenaga pengajar dan staf di Universiti Teknologi Malaysia umumnya.

Melalui projek ini, penjimatan melebihi 50% telah dicapai berbanding harga dan nilai pasaran semasa. Kolaborasi ini telah memberi keuntungan bersama antara semua pihak yang terlibat. Justeru itu, projek seumpama ini harus diteruskan di masa akan datang dan ditambah baik dari sudut pengurusan dan kewangan.