CICT Dan PHB Terima “Certificate of Conformance Design Document”

JOHOR BAHRU – Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) dan Pejabat Harta Bina (PHB) menerima “Certificate of Conformance Design Document” bagi penubuhan UTM Data Centre yang terletak di Aras 1, Blok D07, CICT.

Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT)

CICT telah merekabentuk dokumen data center baharu yg menepati Tier-3 Certification, The Telecommunications Industry Association (TIA) ANSI/TIA-942-A : 2017 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers .

Rekabentuk tersebut menyediakan Data Center baharu yang berupaya menampung keperluan universiti dan keperluan ICT yang semakin berkembang. Ini adalah salah satu projek Pembangunan Data Center baharu dari peruntukan Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10)