Pembaharuan MOU antara Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan University of Oxford: Kerjasama UTM-CIAM dan OCIAM

OXFORD, 6 September 2016 – Universiti Teknologi Malaysia (UTM) melalui strategi globalnya telah menetapkan sasaran iaitu membina dan mengekalkan hubungan strategik dengan institusi pengajian tinggi terkenal di seluruh dunia.

Salah satu kerjasama antarabangsa berprofil tinggi adalah dengan Oxford Centre for Industrial and Applied Mathematics (OCIAM)

Sejak pelancaran UTM Centre for Industrial and Applied Mathematics (UTM-CIAM) dan pakatan strategik dengan OCIAM pada Disember 2012, banyak aktiviti bersama telah diadakan antara kedua-dua pusat penyelidikan.

Malah sebelum perjanjian formal memorandum persefahaman (MOU) telah dirasmikan pada tahun 2011University of Oxford telah membantu UTM dalam penganjuran pertama Malaysian Mathematics in Industry Study Group (MISG)

MISG adalah bengkel antarabangsa mengenai menyelesaikan kerjasama antara ahli matematik industri dan rakan kongsi industri masalah sebenar industri.

Melalui tahap tinggi kemahiran matematik dalam pemodelan dan pengiraan, penyelidikan operasi dan model statistik, matlamat utama adalah untuk menyediakan industri masa sebenar menyelesaikan penyelesaian kepada industri masalah.

Berdasarkan kejayaan dalam penganjuran MISG 2011, UTM-CIAM dan OCIAM terus memainkan peranan utama dalam menganjurkan MISG 2014 dan MISG 2015. Impak MISG ini amat besar dalam menyelesaikan banyak masalah industri penting di Malaysia.

Di samping itu, satu lagi akibat kesan daripada kerjasama ini ialah penganjuran Malaysian Mathematical Modelling Camp (MMMC) yang telah diadakan pada bulan Mac 2015 dengan niat untuk memupuk bakat muda untuk menjadi ahli-ahli sains matematik reputasi antarabangsa.
Melihat kepada keberkesanan kerjasama antara kedua belah pihak melalui penglibatan aktif kedua-dua pusat itu, UTM dan University of Oxford telah bersetuju untuk memperbaharui memorandum persefahaman tersebut untuk tempoh lima tahun lagi.

Majlis menandatangani MOU telah dijalankan di University of Oxford dan UTM diwakili oleh naib Canselor, Prof. Datuk Ir. Dr. Wahid bin Omar dan University of Oxford oleh Pengarah OCIAM (Oxford Centre for Industrial and Applied Mathematics) dan Ketua Bersekutu (Penyelidikan), Mathematical Institute, Prof. Dr Jon Chapman.

Turut hadir dalam pertemuan itu ialah Prof. Emeritus Dr John Ockendon FRS (OCIAM), Prof. Dr Nordin Yahaya (UTM International), Dr Zoe Kelson (Smith Institute, UK) dan Prof. Madya Dr Abd Rahman Abdul Rahim (UTM International).

Perikatan strategik juga mengambil langkah besar dalam mencadangkan penubuhan Malaysian Hub for Industrial Mathematics (MHIM) di mana rancangan itu adalah untuk menubuhkan MHIM mengikutSmith Institute di UK yang juga merupakan rangkaian perundingan matematik OCIAM.

Hub yang akan berpangkalan di UTM-CIAM itu kelak akan menyediakan perundingan matematik untuk industri Malaysia, perniagaan dan juga kerajaan.

Dr. Zoe Kelson adalah ahli Smith Institute dan akan menjadi orang yang bertanggungjawab dalam pembentukan MHIM.

IMG_8332 IMG_8333 IMG_8334 IMG_8335