Pada 26-27 November 2014 yang lepas, seramai 3 orang pelajar pascasiswazah Fakulti Tamadun Islam telah memenangi Anugerah Gold Award di International Exposition On Syariah Compliant Idea, Invention, Innovation and Design (ISCIIID 2014) dalam kategori Produk: Model Pelan Pemakanan Halalan Toyyiba dan kategori Idea : The Concept Idea of ‘World First’ : ‘Islamic Institute of Forensic Science (IIFOS)’ Theme-Bridging Forensic Science and Islamic Criminal Law. Pameran ini adalah anjuran Universiti Teknologi Mara di UiTM Shah Alam dan ia juga melibatkan dua orang pensyarah UTM iaitu Prof. Madya Dr. Aminuddin bin Ruskam dan Prof. Madya Dr. Abdul Rahim Yacob.

Gambar Pelajar FTI