September 24, 2023

Rakyat tertua jejak kem Everest

sitishariza
sitishariza

Pro-Canselor Universiti Teknologi Malaysia (UTM) diiktiraf sebagai rakyat Malaysia tertua menjejak kaki ke Everest Base Camp (EBC), Nepal.

 Baca artikel

Explore More