Produk inovasi UTM setaraf antarabangsa

Penyelidikan dan pembangunan (R&D) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) akan terus dipertingkatkan bagi menghasilkan produk baru yang boleh dikomersialkan di peringkat tempatan dan antarabangsa.

pdf_icon2 baca artikel