Department: Islamic Civilization Academy

Tiga peristiwa haji yang perlu diketahui dan dihayati

Peristiwa haji dalam lipatan sejarahnya yang panjang melibatkan pelbagai peristiwa dan pengajaran yang penting dalam kehidupan kita. Dalam ruangan yang agak terhad ini penulis menyorot perhatian sidang pembaca kepada tiga peristiwa haji yang perlu diketahui dan dihayati pengajarannya, iaitu pertama, peristiwa Kaabah diselamatkan Allah daripada serangan tentera bergajah pimpinan Abrahah; kedua, peristiwa di Safa dan Marwa sebagai saksi kecekalan dan sifat tawakal Siti Hajar menjaga anaknya Ismail A.S; ketiga, peristiwa Arafah sebagai medan khutbah perpisahan sebelum kewafatan Nabi Muhammad S.A.W. Pemilihan ketiga-tiga peristiwa tersebut adalah berdasarkan keutamaan lokasi dan individu yang terlibat merangkumi Kaabah, Bukit Safa dan Marwa, Padang Arafah, Abdul Muttalib datuk Nabi Muhammad S.A.W selaku ketua kaum Quraisy yang menjaga Kaabah, Siti Hajar dan Nabi Ismail A.S, serta junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W.

Baca Lebih Lanjut

SUBMIT NEWS

All UTM staff are welcome to submit any type of news, hard or soft. Hard news is the kind of fast-paced news that usually appears on the front page of newspapers.
Read more >>


submit news

Previous Months’ News

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!