Ulasan Pakar UTM mengenai Isu Semasa

Graduates should prepare in advance before graduating

The future preparation among future graduates is very important as these prospective graduates will finish their studies and start exploring the job market or business opportunities while some will be continuing their studies to the postgraduate level.

Bicara Sejarah Kemerdekaan: Semarakkan Semangat Kemerdekaan di Kalangan Staf UTM

Sempena dengan sambutan kemerdekaan Malaysia yang ke 63 tahun pada tahun 2020 ini, sebuah program khas Bicara Sejarah Kemerdekaan anjuran bersama Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSH), Kluster Pembangunan Pelajar dan Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO), Jabatan Pendaftar telah diadakan di Dewan Senat, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) pada 17 Ogos 2020.

Perpaduan Nasional Citra Malaysia

Perpaduan amat penting dalam pembinaan sebuah negara-bangsa. Hal ini disebabkan pembinaan sesebuah negara-bangsa memerlukan kesatuan dan kesepaduan dalam kalangan rakyat. Apatah lagi, dalam konteks keunikan Malaysia yang mempunyai rakyat berbilang bangsa, agama dan budaya. Di sinilah pentingnya gagasan “perpaduan dalam kepelbagaian” atau unity in diversity.