Rencana

Dua penyelidik AHIBS UTM terima geran laksana program perantisan keusahawanan bernilai RM933,566.00 KPT

Dua kakitangan akademik dari Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) UTM terima geran perlaksanaan program perantisan keusahawananan bernilai RM933,566.00 dari KPT.

Sukan Industri Ekonomi Baharu

Pembentangan Belanjawan 2021 oleh Menteri Besar Johor, Datuk Hj Hasni Mohammad, menjelaskan visinya untuk menjadikan bidang sukan sebagai sebuah industri ekonomi yang baharu. Belanjawan tersebut menyaksikan sejumlah RM1 juta diperuntukkan bagi membangunkan Johor Sports Masterplan 2030. Pelan induk ini akan memberikan halatuju baharu kepada industri sukan negeri Johor bukan sahaja untuk gaya hidup dan pembangunan …

Sukan Industri Ekonomi Baharu Read More »

Pembelajaran dalam talian: Bagaimana UTM mengadaptasikan norma baharu dengan pendekatan terbuka untuk pendidikan

Fenomena serangan pandemik COVID-19 di seluruh dunia telah mengganggu proses pembelajaran global maka dengan itu satu kaedah pendekatan baru wajar dicari bagi menggantikan kaedah pengajaran dan pembelajaran cara konvensional dan UTM antara universiti awam (UA) yang terawal menggunakan kaedah pembelajaran dalam talian (online) bagi mengatasi masalah ini.

Perpaduan Nasional Citra Malaysia

Perpaduan amat penting dalam pembinaan sebuah negara-bangsa. Hal ini disebabkan pembinaan sesebuah negara-bangsa memerlukan kesatuan dan kesepaduan dalam kalangan rakyat. Apatah lagi, dalam konteks keunikan Malaysia yang mempunyai rakyat berbilang bangsa, agama dan budaya. Di sinilah pentingnya gagasan “perpaduan dalam kepelbagaian” atau unity in diversity.