Kategori: Pusat Geokejuruteraan Tropika (GEOTROPIK)

Tiga Kajian Kes Untuk Pacu Pembangunan Lestari Wilayah Pembangunan Iskandar Malaysia

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo berkongsi kajian untuk memajukan Iskandar Malaysia melalui syarahan Tindakan Kelestarian : Menerajui Pembangunan Lestari Wilayah Johor

Read More

UTM Berkongsi Kepakaran Dalam Penilaian Untuk Pengiktirafan Mersing Sebagai Geopark Kebangsaan

UTM melalui Pusat Geokejuruteraan Tropika menjadi pakar rujuk apabila dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Saintifik dan Pemuliharaan Mersing Geopark yang bertanggungjawab dalam menyediakan dossier dan persediaan untuk pencalonan Mersing Geopark sebagai Geopark Kebangsaan, penyelidikan geotapak, biotapak dan tapak budaya, pendidikan awam dan pembangunan geotrail.

Read More

Sultan Johor Berkenan Cadangan Daerah Mersing sebagai Geopark Kebangsaan

Pengarah GEOTROPIK, Prof. Dr. Edy Tonnizam Mohamad berkata cadangan mengiktiraf Mersing sebagai sebuah Geopark Kebangsaan adalah selaras dengan usaha kerajaan meletakkan daerah Mersing sebagai destinasi pelancongan

Read More
Loading

SUBMIT NEWS

All UTM staff are welcome to submit any type of news, hard or soft. Hard news is the kind of fast-paced news that usually appears on the front page of newspapers.
Read more >>


submit news

Previous Months’ News

Subscribe to Our Newsletter