Category: Penyelidikan & Pembangunan/Projek/Pengkomersilan Berimpak

Pembelajaran dalam talian: Bagaimana UTM mengadaptasikan norma baharu dengan pendekatan terbuka untuk pendidikan

Fenomena serangan pandemik COVID-19 di seluruh dunia telah mengganggu proses pembelajaran global maka dengan itu satu kaedah pendekatan baru wajar dicari bagi menggantikan kaedah pengajaran dan pembelajaran cara konvensional dan UTM antara universiti awam (UA) yang terawal menggunakan kaedah pembelajaran dalam talian (online) bagi mengatasi masalah ini.

Baca Lebih Lanjut

UTM-RLS Meterai MoU Tingkat Kerjasama Dalam Bidang Kejuruteraan Minyak & Gas

UTM-RLS tandatangani memorandum persefahaman dan perjanjian sebagai salah satu platfrom kerjasama strategik dalam bidang kejuruteraan minyak dan gas.

Baca Lebih Lanjut

UDE FABU Jalankan Kajian Penyediaan Strategi Perancangan dan Pembangunan Smart City

Majlis ringkas penyerahan surat persetujuan (LoA) dan pelantikan penyelidik yang disampaikan oleh Encik Zul Azhan Abu Bakar, Pengarah Teknikal kepada Dr. Noor Aimran Samsudin, Ketua Kumpulan Penyelidikan RG UDE di pejabat Infinity FM Sdn. Bhd, Sunway Iskandar, Iskandar Puteri pada 13 Oktober 2020.

Baca Lebih Lanjut

AHIBS UTM Jayakan Projek Ternakan Kelulut Modular Inovasi Bantu B40

Sebanyak RM 216,020.00 telah diberikan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) kepada pensyarah Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Dr Mohd Khairuddin Ramliy bagi menjayakan projek komunitinya yang bertajuk Peningkatan Ekonomi B40 melalui Ternakan Kelulut Modular Inovasi UTM.

Baca Lebih Lanjut

Menginspirasikan Kelas Dalam Taman untuk Kefahaman Berimpak

Sekolah Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan UTM kampus Johor Bahru wujudkan Kelas Dalam Taman bagi membantu para mahasiswa jurusan kejuruteraan awam menikmati proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih unik dan berkesan.

Baca Lebih Lanjut

UTM-YPKDT Jalin Kerjasama Bangunkan Modul Keluarga Sejahtera Negeri Johor

Empat MoA dan satu MoU telah ditandatangani oleh UTM dan Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta’zim (YPKDT) bagi memastikan seluruh rakyat negeri Johor khususnya masyarakat bukan Islam dapat mengamalkan nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan seterusnya memartabatkan institusi kekeluargaan.

Baca Lebih Lanjut

Newton-Ungku Omar Water Symposium & Webinar 2020

Sebuah simposium yang membentangkan hasil dapatan dari kajian terhadap loji rawatan sisa air (WWTP) telah diadakan dengan kerjasama antara Pusat Pelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air (IPASA), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Newcastle University Medicine Malaysia (NUMED) di bawah satu geran penyelidikan tajaan Newton-Ungku Omar bersama Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) dan British Council.

Baca Lebih Lanjut
Memuatkan

SUBMIT NEWS

All UTM staff are welcome to submit any type of news, hard or soft. Hard news is the kind of fast-paced news that usually appears on the front page of newspapers.
Read more >>


submit news

Previous Months’ News