Category: Pencapaian Ahli Akademik/Penyelidik

Pembelajaran dalam talian: Bagaimana UTM mengadaptasikan norma baharu dengan pendekatan terbuka untuk pendidikan

Fenomena serangan pandemik COVID-19 di seluruh dunia telah mengganggu proses pembelajaran global maka dengan itu satu kaedah pendekatan baru wajar dicari bagi menggantikan kaedah pengajaran dan pembelajaran cara konvensional dan UTM antara universiti awam (UA) yang terawal menggunakan kaedah pembelajaran dalam talian (online) bagi mengatasi masalah ini.

Baca Lebih Lanjut

UTM-RLS Meterai MoU Tingkat Kerjasama Dalam Bidang Kejuruteraan Minyak & Gas

UTM-RLS tandatangani memorandum persefahaman dan perjanjian sebagai salah satu platfrom kerjasama strategik dalam bidang kejuruteraan minyak dan gas.

Baca Lebih Lanjut

FS Giat Perkasa Budaya Penyelidikan Menerusi Program Research Month 2020

Fakulti Sains terus komited dalam membangunkan ekosistem penyelidikan unggul di mana pelbagai aktiviti galakan dan pembudayaan penyelidikan telah dilaksanakan menerusi program Research Month@FS pada 10-25 Ogos 2020. program ini juga merupakan strategi dan inisiatif Fakulti bagi membimbing, memberi panduan, berkongsi pengalaman dan menggalakkan semua pensyarah khususnya pensyarah muda untuk terus bergiat aktif dalam penyelidikan dan penerbitan. Program seperti ini juga menjadi pemangkin dalam peningkatan kualiti penyelidikan seterusnya menyumbang kepada keperluan Audit (Malaysia Research Assessment) MyRA II UTM.

Baca Lebih Lanjut

Perjalanan dan Hala Tuju FREE FS: Fasa Norma Baharu Pandemik Covid-19.

Proses perjalanan bagi melaksanakan pendidikan masa hadapan, era abad ke-21 atau “Future Ready Education” (FREE) seharusnya mencakupi permintaan terhadap revolusi Pendidikan 4.0 (Edu4.0). Ahli jawatankuasa penggerak  FREE FS telah berkongsi pengalaman teknologi atas talian (online) secara maya (virtual) hingga ke  peringkat antarabangsa berdasarkan pengalaman melaksanakan FREE sejak tahun 2017 yang melalui tiga jenis pedagogi iaitu heutagogi, paragogi dan sibergogi. Pengajaran dan pembelajaran (TnL) secara atas talian sepenuhnya telah dibengkelkan kepada 4  Jabatan berbeza di FS semenjak 2018 dan  diteruskan sebagai satu tradisi.

Baca Lebih Lanjut

UDE FABU Jalankan Kajian Penyediaan Strategi Perancangan dan Pembangunan Smart City

Majlis ringkas penyerahan surat persetujuan (LoA) dan pelantikan penyelidik yang disampaikan oleh Encik Zul Azhan Abu Bakar, Pengarah Teknikal kepada Dr. Noor Aimran Samsudin, Ketua Kumpulan Penyelidikan RG UDE di pejabat Infinity FM Sdn. Bhd, Sunway Iskandar, Iskandar Puteri pada 13 Oktober 2020.

Baca Lebih Lanjut

UDE RG Baharu FABU Jalankan Kajian Sains Petempatan Manusia (Ekistics)

RG UDE yang telah diluluskan penubuhannya secara rasmi oleh Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UTM akan menawarkan kepakaran penyelidikan, perundingan dan pernerbitan berkaitan reka bentuk bandar (urban design), warisan bandar (urban heritage), landskap perbandaran (urban landskap) dan sains alam sekitar (environmental science) sebagai sebahagian usaha mewujudkan petempatan dan habitat manusia yang lebih mampan, berkualiti serta berdaya huni.

Baca Lebih Lanjut

Majlis Citra Karisma UTM 2020 Rai 508 Staf dengan Norma Baharu

Acara tahunan UTM iaitu Majlis Citra Karisma UTM 2020 telah diadakan pada 24 Ogos 2020 dengan cara norma baharu di DSI. Majlis ini adalah untuk memberi penghargaan kepada staf UTM yang telah menunjukkan prestasi cemerlang sepanjang perkhidmatan bagi tahun 2019 disamping menghargai individu atau kumpulan staf yang telah berjaya membawa nama universiti ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa menerusi sumbangan penyelidikan, perundingan, pengajaran dan pembelajaran serta lain-lain bidang.

Baca Lebih Lanjut

UTM, DF & HCTM Bangun Robot Pembersih Tangani COVID-19

UTM dengan kerjasama Hospital Canselor Tunku Muhkriz (HCTM) Bangi dan juga beberapa agensi lain berjaya membangunkan Robot Pembasmian Penyemburan Automatik yang dikenali sebagai Pak Salleh.

Baca Lebih Lanjut

‘Jejak Johor’ Inovasi UTM Bantu Perangi Covid-19

Satu aplikasi yang dinamakan sebagai Jejak Johor telah berjaya dibangunkan oleh UTM dengan matlamat utamanya bagi mematuhi penjarakan sosial yang ditetapkan bagi mengekang penularan wabak berbahaya diakibatkan oleh virus COVID-19.

Baca Lebih Lanjut
Memuatkan

SUBMIT NEWS

All UTM staff are welcome to submit any type of news, hard or soft. Hard news is the kind of fast-paced news that usually appears on the front page of newspapers.
Read more >>


submit news

Previous Months’ News