Kolaborasi dan Jaringan Industri/Institusi

Rai Dari Kejauhan : Jubah UTM di Padang Pasir Dubai

Mereka berada di sana membina model kediaman pintar mesra tenaga dinamakan Rumah Mizan, sebuah projek projek kerjasama USIM bersama UTM yang terpilih bersama 14 lagi model dari pelbagai universiti dari seluruh dunia yang menyertai Pertandingan Decathlon Solar Timur Tengah (SDME) 2018.