Kategori: Kolaborasi dan Jaringan Industri/Institusi

AHIBS UTM Jayakan Projek Ternakan Kelulut Modular Inovasi Bantu B40

Sebanyak RM 216,020.00 telah diberikan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) kepada pensyarah Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Dr Mohd Khairuddin Ramliy bagi menjayakan projek komunitinya yang bertajuk Peningkatan Ekonomi B40 melalui Ternakan Kelulut Modular Inovasi UTM.

Baca Lebih Lanjut

UTM dan ISN meterai MoU jalin Kerjasama Strategik Dalam Bidang Sains, Perubatan dan Teknologi Sukan

UTM-ISN tandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) jalin kerjasama mapan untuk akademik, perkhidmatan dan penyelidikan dalam bidang sains, perubatan dan teknologi sukan.

Baca Lebih Lanjut

UTM-JKSNJ Bentuk Kerjasama Kajian Penambahbaikan Proses Perniagaan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor (JKSNJ)

Lawatan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor (JKSNJ) ke Sekolah Komputeran, Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia membuka lagi peluang kolaborasi yang berjaya antara universiti dan agensi kerajaan/industri. Selain itu, kerjasama ini dapat membentuk dalam pembangunan sistem agensi kerajaan yang berkualiti, kompetensi tinggi dan berdaya tahan untuk kegunaan atas urusan rasmi kerajaan.

Baca Lebih Lanjut

UTM Rangka Kerjasama Strategik Bersama MMHE

Fakulti Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah menerima lawatan rasmi daripada wakil syarikat Malaysia Marine and Heavy Engineering Sdn. Bhd (MMHE) pada 15 September 2020, untuk membentuk kerjasama penyelidikan strategik antara UTM dan industri dalam bidang penyelidikan yang diketuai oleh Prof. Dr. Naomie Salim. MMHE terlibat secara langsung dalam pembinaan berkaitan dengan sektor kejuruteraan berat dan kejuruteraan perkapalan.

Baca Lebih Lanjut

UTM-YPKDT Jalin Kerjasama Bangunkan Modul Keluarga Sejahtera Negeri Johor

Empat MoA dan satu MoU telah ditandatangani oleh UTM dan Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta’zim (YPKDT) bagi memastikan seluruh rakyat negeri Johor khususnya masyarakat bukan Islam dapat mengamalkan nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan seterusnya memartabatkan institusi kekeluargaan.

Baca Lebih Lanjut

Newton-Ungku Omar Water Symposium & Webinar 2020

Sebuah simposium yang membentangkan hasil dapatan dari kajian terhadap loji rawatan sisa air (WWTP) telah diadakan dengan kerjasama antara Pusat Pelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air (IPASA), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Newcastle University Medicine Malaysia (NUMED) di bawah satu geran penyelidikan tajaan Newton-Ungku Omar bersama Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) dan British Council.

Baca Lebih Lanjut
Memuatkan

SUBMIT NEWS

All UTM staff are welcome to submit any type of news, hard or soft. Hard news is the kind of fast-paced news that usually appears on the front page of newspapers.
Read more >>


submit news

Previous Months’ News

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!