Pusat Kerjaya UTM

Geran RM1.5 juta untuk tingkatkan kebolahpasaran graduan UTM

Pusat Kerjaya UTM (UTMCC) dan Redbeat Academy telah diberikan geran DAna Intervensi Kebolehpasaran Graduan Peringkat Nasional dari KPT berjumlah RM1,056,000.00 bagi melaksanakan program peningkatan kemahiran dan memberi penempatan pekerjaan kepada graduan UTM.

Program Keusahawanan Mengubah Minda Pelajar UTM

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) amat komited dalam melaksanakan peranannya dalam menyemai, membimbing dan melahirkan pelajar yang mempunyai daya fikiran serta meningkatkan kompetensi keusahawanan ke arah pembentukan ekosistem keusahawanan di UTM. Ini berlandaskan kepada cogan kata UTM iaitu Inovatif, Entrepreneurial dan Global. Pada Mac 2013, UTM Technology Entrepreneurship Centre (UTMTEC) telah ditubuhkan melalui mesyuarat jawatankuasa pengurusan …

Program Keusahawanan Mengubah Minda Pelajar UTM Read More »