Audit Sistem Pengurusan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (OSHMS) UTMKL oleh JKKP WP Kuala Lumpur

UTM Kuala Lumpur telah menerima kunjungan daripada Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP) WP Kuala Lumpur bagi perlaksanaan Audit Sistem Pengurusan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (OSHMS) UTM Kuala Lumpur pada 26 Ogos 2020 (Rabu).

Baca Lebih Lanjut