rohizai

Manfaatkan idea, kepakaran intelektual demi kemajuan negara

Banyak fakta membuktikan kehebatan universiti awam tempatan setanding keupayaan universiti tersohorluar negara. Ranking universiti awam dalam kedudukan global juga amat membanggakan. Berita Harian – 20 Februari 2021

Manfaat cuka kayu daripada sisa biomas kelapa sawit

Hasil penyelidikan Dr. Zainul dan kumpulan penyelidiknya membuktikan potensi aplikasi cuka kayu daripada SBKW ini sebagai agen antipengoksidaan Kosmo – 10 Februari 2021

Komersialkan potensi cuka kayu sisa biomas sawit

Selain itu, cuka kayu daripada sisa biomas sawit juga dibuktikan mempunyai keupayaan sebagai agen antibakteria dan antibiofilem bagi spesis seperti Escherichia (E.coli), Bacillus cereus dan Staphylococcus yang juga bakteria berbahaya dan sering dijumpai di persekitaran tercemar. Berita Harian – 8 Februari 2021

Jadikan STEM lebih kreatif, seronok

Aktiviti hands-on (praktikal) dalam projek STEM juga dapat meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah, membantu pelajar mengaplikasikan konsep yang dipelajari terhadap permasalahan sebenar, membina ketekunan dan keyakinan diri serta paling penting, mereka semakin seronok untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang sesuatu konsep. Utusan Malaysia – 6 Februari 2021