Sesi SuaMesra Dekan Fakulti Teknologi dan Informatik Razak bersama pelajar Rekabentuk Industri

Kepentingan nilai – nilai murni perlu diterapkan di dalam kehidupan pelajar serta penambahan pengetahuan am yang dapat membantu pelajar dalam mengahadapi dunia pada masa hadapan.

Baca Lebih Lanjut