Nur Najwa Hanani Abd Rahman

- SENIOR LECTURER ISLAMIC CIVILIZATION ACADEMY, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA - PhD, DAKWAH IN LEADERSHIP, MUALLAF

Avatar

Bengkel ‘TOT’ Modul Keluarga Sejahtera Negeri Johor (MKSNJ) Anjuran CFiRST dan YPKDT

Modul Keluarga Sejahtera Negeri Johor (MKSNJ) merupakan satu modul kekeluargaan yang menyeluruh khusus untuk masyarakat bukan Islam bagi memenuhi hasrat menjadikan Negeri Johor sebagai sebuah negeri yang berwibawa melalui pembentukan keluarga yang sejahtera. Modul yang dibangunkan mengambil pendekatan yang bersesuaian dengan kepelbagaian masyarakat dan bangsa Johor yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan agama …

Bengkel ‘TOT’ Modul Keluarga Sejahtera Negeri Johor (MKSNJ) Anjuran CFiRST dan YPKDT Read More »

Mermartabatkan Dan Meningkatkan ‘Core Values’ FSSK Melalui Leadership Talk Series: Inculcation Of UTM Core Values Among Young Academia

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah menganjurkan program Leadership Talk Series: Inculcation Of UTM Core Values Among Yang Academia pada 19 Januri 2021. Program ini merupakan program eksklusif di mana peserta yang terlibat terdiri daripada 90 orang pensyarah yang terpilih serta pentadbir-pentadbir akademik, FSSH, UTM. Seorang insan yang berjiwa besar …

Mermartabatkan Dan Meningkatkan ‘Core Values’ FSSK Melalui Leadership Talk Series: Inculcation Of UTM Core Values Among Young Academia Read More »

“Wacana Dekolonisasi Intelektual” Memenuhi Keperluan Kursus Umum Falsafah Dan Isu Semasa

Bermula sesi pengajian 2019/20 kursus Falsafah dan Isu Semasa wajib diambil oleh mahasiswa dalam tempoh pengajian mereka di universiti sebagai prasyarat graduasi. Kursus ini merangkumi pengenalan terhadap ilmu falsafah yang turut mencakupi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukunegara. Penggunaan falsafah sebagai alat untuk memurnikan budaya pemikiran dalam kehidupan melalui seni dan kaedah berfikir serta konsep insan. …

“Wacana Dekolonisasi Intelektual” Memenuhi Keperluan Kursus Umum Falsafah Dan Isu Semasa Read More »

“Online Global Classroom On Social Sciences And Islamic Studies” Menutup Tirai Program Akademi Tamadun Islam, FSSK 2020

Program Online Global Classroom (OGC) – Inbound merupakan program yang popular dan banyak dijalankan oleh universiti antarabangsa berikutan pandemik COVID – 19.   Sehubungan itu, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM juga tidak terkecuali mengambil peluang dalam usaha melaksanakan  OGC  ini untuk meningkatkan profil keterlibatan Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan …

“Online Global Classroom On Social Sciences And Islamic Studies” Menutup Tirai Program Akademi Tamadun Islam, FSSK 2020 Read More »