UTM Pilot Plant Day 2020: Ke Arah Melahirkan Graduan Beratribut Tinggi

UTM Pilot Plant Day merupakan program tahunan yang diadakan untuk pelajar tahun akhir ijazah sarjana muda Kejuruteraan Bioproses dan Polimer

Baca Lebih Lanjut