Mohd Fadthul Ikmal Misnal

Pelajar Doktor Falsafah di Sekolah Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Kejuruteraan UTM. Sekarang memegang amanah sebagai Pembantu Felow di Kolej Tun Hussein Onn (KTHO) UTM.

Pembentukan JKM Baharu Sesi 2021/2022 Penerus Legasi Kepimpinan KTHO Cemerlang

Majlis Felow Merbauan (MAFAN) telah melaksanakan Program Induksi dan Pembentukan Jawatankuasa Kolej Mahasiswa Kolej Tun Hussein Onn (JKM KTHO) bagi sesi 2021/2022 secara dalam talian menggunakan platform Cisco Webex. Program ini melibatkan seramai 33 orang calon JKM KTHO. Kesemua calon JKM KTHO telah melalui proses penilaian yang dirangka khusus untuk memantapkan kemahiran komunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah secara kritikal, kemahiran keusahawanan, kemahiran pengurusan maklumat, dan kemahiran bekerja sebagai satu pasukan terutama untuk calon-calon JKM KTHO yang seterusnya akan membentuk barisan JKM KTHO sesi 2021/2022.

Merdeka 64: Manifestasi Merdeka Keluarga Malaysia

Menginsafi bahawa kemerdekaan itu sendiri memerlukan ‘pengobanan yang sebenar pengorbanan’, dan perkara tersebut sudah pun direalisasikan oleh nenek moyang kita tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan, maka kini tibalah giliran kita memikul tugas dan bersatu hati melaksanakan ‘pengorbanan yang sebenar pengorbanan’ tersebut. Jika dahulu, perjuangan menuntut kemerdekaan memerlukan nenek moyang kita mengangkat senjata, bermandi keringat berjuang hingga ke titisan darah yang terakhir. Namun kini, perjuangan kita adalah untuk merdeka daripada jangkitan wabak Covid-19, dengan pematuhan dan kekal disiplin kepada prosedur operasi standard (SOP) Majlis Keselamatan Negara (MKN), juga Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan (PICK) menjadi senjata utama demi memastikan rakyat Malaysia terus ampuh bertahan.

Projek ‘KTHO Waste to Wealth Hub’ Serlah Potensi Penjanaan Pendapatan Untuk UTM

Inisiatif ‘KTHO Waste to Wealth Hub’ diperkenalkan dan dilaksanakan dalam kalangan warga KTHO untuk tujuan pemerkasaan agenda kampus lestari, secara rasminya bermula pada tarikh 13 Mac 2021. Sehingga 13 Julai 2021, iaitu genap empat bulan pelaksanaannya, banyak manfaat yang telah diperoleh warga KTHO terutamanya menerusi elemen penyelidikan, perkongsian pengetahuan, dan praktikal sekaligus membuktikan konsep kitaran pertanian lestari sebenarnya mampu dicapai, mengambil kira UTM terutamanya kawasan kolej kediaman mempunyai kawasan yang sesuai. Malah, gagasan projek ini sebenarnya mempunyai potensi besar dalam menjana pendapatan kepada UTM.

Kepakaran UTM Dalam Pengurusan Sisa Organik Diiktiraf Masyarakat

Kompleks Biorefineri, Jabatan Teknologi Bioproses, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul, Universiti Putra Malaysia (UPM) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menganjurkan satu sesi webinar bertajuk ‘Isu dan Cabaran Pengurusan Sisa Pepejal Norma Baharu Pasca Pandemik Covid-19 di Malaysia’. Sesi webinar ini turut menampilkan Dr. Norahim bin Ibrahim sebagai antara barisan ahli panel. Beliau yang juga merupakan Pengetua Kolej Tun Hussein Onn (KTHO) dan Pensyarah Kanan Jabatan Biosains, Fakulti Sains UTM mengkhususkan pembentangan mengenai ‘Ke Arah Norma Baharu Pelupusan Sisa Organik Melalui Kaedah Pengkomposan di Rumah’.

‘KTHO Merisik Khabar’ Serlah Keprihatinan MAFAN Dalam Menyantuni Mahasiswa UTM

Mutakhir ini, warga UTM khususnya dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi menjadikan media sosial sebagai platform untuk meluahkan perasaan sebagai salah satu kaedah bagi mengatasi tekanan menjelang minggu peperiksaan akhir semester 2 sesi 2020/2021. Menyedari hakikat bahawa kesihatan mental mahasiswa merupakan elemen penting dalam menghadapi situasi masa kini, Majlis Felow Merbauan (MAFAN) telah mengambil inisiatif dengan melaksanakan rondaan rutin ‘KTHO Merisik Khabar’ dengan objektif utamanya adalah untuk melihat sendiri keadaan mahasiswa dan mahasiswi yang berada di blok asrama masing-masing.

Program Kerohanian Nadi Utama Dalam Menzahirkan Cendekiawan Beriman

Dalam memperkasakan program-program berbentuk kerohanian ini, Pusat Islam UTM dilihat sebagai rujukan utama dalam merencana perancangan dan pelaksanaannya. Namun, institusi atau pusat tanggungjawab yang lain seharusnya tidak menyerahkan dan mengharapkan bulat-bulat kepada Pusat Islam UTM semata-mata. Seharusnya, sinergi dan kerjasama perlu ditingkatkan.

Pelaksanaan Program Pembangunan Pelajar Era Pandemik Covid-19: Tradisi, Transisi, Adaptasi dan Implikasi

Pembangunan pelajar adalah antara elemen utama dalam pembentukan karakter pelajar universiti. Sebelum berlakunya pandemik Covid-19, rata-rata aktiviti pembangunan pelajar dilaksanakan secara fizikal. Pandemik Covid-19 yang mula tersebar mulai sekitar Februari dan Mac 2020 telah menyebabkan aktiviti pembangunan pelajar terpaksa disemak semula terutama dalam aspek penganjuran dan pelaksanaannya.

Debat Piala Hussein Onn 2021 (DPHO ’21) Serlah Bakat Berhujah Mahasiswa UTM

Pada 4 hingga 5 Mei 2021, Debat Piala Hussein Onn 2021 (DPHO ’21) telah dijalankan secara atas talian iaitu menerusi platform Cisco Webex Meeting dan FB Live. Sebanyak enam pasukan menyertai DPHO ’21, iaitu IDENTITI MAHASISWA, JKM KTHO, DYNAMIC, HAT, SMED dan AQASHA.

Santai KTHO 2021 Platform Mahasiswa UTM Tingkat Keyakinan Menjelang Peperiksaan Akhir Semester

Kecemerlangan akademik masih lagi kekal relevan kepada mahasiswa dalam usaha mereka untuk menempuh cabaran di alam pekerjaan selepas bergraduan kelak. Menyedari hakikat tersebut, Biro Kerohanian dan Sosial Jawatankuasa Kolej Mahasiswa Kolej Tun Hussein Onn (JKM KTHO) telah mengambil inisiatif dengan menganjurkan program Santai KTHO 2021, yang mana program ini telah menampilkan dua orang alumni UTM yang telah berjaya memperoleh Anugerah Pelajaran Diraja semasa mereka menuntut di UTM iaitu En. Anas Asalem (graduan Kejuruteraan Petroleum 2016) dan En. Kaviyaneval Arumugam (graduan Kejuruteraan Petroleum 2019).

Coretan Di Sebalik Kawat Berduri PKPD UTM

Tarikh 21 Mei sehingga 3 Jun 2021 semestinya akan kekal terpahat dalam sejarah warga UTM susulan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan (PKPD) yang dikenakan kepada kampus UTM Johor Bahru menerusi pengumuman yang dibuat oleh Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob, selaku Menteri Kanan (Keselamatan) dan Menteri Pertahanan. Institusi Pembangunan Felow UTM (IPF UTM) dilihat antara barisan hadapan UTM yang bertindak pantas memandangkan ahli-ahlinya yang terdiri daripada Pengetua, Felow dan Pembantu Felow kolej-kolej kediaman merupakan individu yang paling hampir dengan mahasiswa-mahasiswi UTM, sama ada yang berstatus bujang atau berkeluarga.

Elemen Teknologi Hijau Lengkapkan Kitaran Kelestarian Makmal Alami ‘KTHO Waste to Wealth Hub’

Kedatangan bulan Ramadan tidak menjadi penghalang kepada warga Kolej Tun Hussein Onn (KTHO) untuk meneruskan agenda kampus lestari di bawah inisiatif KTHO Waste to Wealth Hub, sekaligus bertepatan dengan nilai teras keempat enVision UTM 2025 di bawah keutamaan strategik yang keenam iaitu menyediakan suasana kampus lestari kepada pelajar, staf dan masyarakat sekitar UTM. Aktiviti pada sesi kali ini memberikan fokus kepada beberapa elemen, iaitu elemen teknologi hijau menerusi pemasangan sistem siraman air (water sprinkler system) dengan pemantauan kekerapan siraman menggunakan Internet of Things (IoT) di samping pemasangan alat penyongsang bagi sistem solar PV (PV solar inverter system) untuk sistem fertigasi. Di samping itu, elemen lain seperti aktiviti pengkomposan menggunakan sisa pertanian (agricultural waste composting) dan aktiviti menceriakan laman (landscaping) turut diadakan serentak.