Author: Khairull Azmi Ishak

Bicara Sejarah Kemerdekaan: Semarakkan Semangat Kemerdekaan di Kalangan Staf UTM

Sempena dengan sambutan kemerdekaan Malaysia yang ke 63 tahun pada tahun 2020 ini, sebuah program khas Bicara Sejarah Kemerdekaan anjuran bersama Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSH), Kluster Pembangunan Pelajar dan Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO), Jabatan Pendaftar telah diadakan di Dewan Senat, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) pada 17 Ogos 2020.

Baca Lebih Lanjut

Program High Performance Delivery FSSH Semarakkan Nilai Teras UTM di Kalangan Staf

Program High Performance Delivery – Integrity, Synergy, Excellence, Sustainabilty dan Sprituality (HPD-ISESS) yang bersiri anjuran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSH) telah dilaksanakan secara strategik bagi menyemarakkan Nilai Teras UTM dikalangan staf.

Baca Lebih Lanjut

COVID-19 dan Cabaran Mengurus Modal Insan

Norma baharu mengurus modal insan telah muncul akibat kewujudan pandemik COVID-19. Ini bagi memastikan segala proses dan prosedur serta tindakan berkaitan tugasan melibatkan semua pihak berkepentingan dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Pandemik ini benar-benar menuntut tindakan luar kebiasaan dalam urusan pentadbiran dan ia sememangnya satu cabaran besar buat para pentadbir.

Baca Lebih Lanjut
  • 1
  • 2

SUBMIT NEWS

All UTM staff are welcome to submit any type of news, hard or soft. Hard news is the kind of fast-paced news that usually appears on the front page of newspapers.
Read more >>


submit news

Previous Months’ News