Mohd Bakri Bakar

Kelangsungan Universiti Mendepani Norma Baharu

Pandemik COVID-19 telah memacu universiti untuk segera menjadikannya sebagai norma dan kelaziman baharu dan universiti awam perlu melakukan penyesuaian bagi memastikan proses pembelajaran dan pengajaran dapat diteruskan pasca COVID-19 ini.