Azra Ayue

Dr. Azra Ayue Abdul Rahman merupakan pensyarah kanan di Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan.

SHARPS Edar Bantuan Makanan Kepada Mahasiswa di Kampus

Gerakan untuk menghulurkan bantuan telah diinisiatifkan oleh para pentadbir dan pensyarah-pensyarah Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi (SHARPS) demi kebajikan mahasiswa dan mahasiswi SHARPS yang tinggal di asrama pada musim PKP COVID-19.

Bengkel Penulisan “Book Chapters” Perkasa Usaha Penghasilan Penerbitan

Sebuah program bengkel sehari berkaitan penulisan book chapters telah berlangsung dengan jayanya di Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor. Program inisiatif Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi (SHARPS) ini antara lain bertujuan untuk memperkasakan usaha ke arah penghasilan lebih banyak books chapters dalam kalangan pensyarah sekolah.