UTM lancar, perhebat inisiatif enVision Moonshot

JOHOR BAHRU: Universiti Teknologi Malaysia (UTM) melancarkan inisiatif enVision Moonshot bagi membolehkannya mencapai status universiti penyelidikan berteras teknologi termaju bukan sahaja di negara ini, malah di peringkat global.

Naib Canselornya, Prof. Datuk Dr. Ahmad Fauzi Ismail berkata, inisiatif berkenaan mengguna pakai pendekatan radikal, pantas dan tangkas dalam melahirkan graduan berorientasikan masa depan.

Menurutnya, enVision Moonshot merupakan pemangkin bagi pihaknya merealisasikan Pelan Strategik enVision UTM 2025 sesuai dengan aspirasi kebangsaan digariskan Kementerian Pengajian Tinggi.

“Pendekatan enVision Moonshot menggariskan empat fokus utama, iaitu melahirkan gra-duan berkualiti berorientasikan masa depan, menerajui penyelesaian permasalahan kompleks menerusi pengetahuan dan penyelidikan berfokus dalam bidang strategik, mencapai keunggulan global sebagai universiti penyelidikan terkemuka negara berasaskan teknologi serta memanfaatkan teknologi tinggi serta menggunakan pendekatan ‘quadruple helix’

Sumber : Utusan Malaysia – 3 Februari 2023

Baca Artikel

/ Section of Corporate Affairs

About The Author